ESPAÑOL
Twitter
 
Serveis

El nostre compromís amb el client es basa en oferir-ne un servei de la màxima qualitat, aportar la nostra experiència i les nostres idees al llarg de tot el procés i mantenir sempre obertes les vies de comunicació per tal de respondre a les necessitats que hi puguin sorgir en qualsevol moment durant la realització del projecte.

Els nostres serveis abasten tot el procés editorial, des del disseny conceptual i de contingut de l’obra fins la impressió en aquells casos en què que ho sol·liciti el client. Segons allò que se’ns demani, també ens encarreguem de realitzar només algunes de les etapes del procés, sempre amb una exigència i una qualitat màximes.

La dilatada trajectòria de 3.14 Servicios Editoriales en el sector ens ha permès crear una cartera de col·laboradors molt qualificats en totes i cadascuna de les àrees que defineixen el procés editorial.

- Coordinació
- Disseny editorial
- Redacció
- Traducció
- Edició gràfica
- Correcció d’estil
- Correcció tipogràfica
- Maquetació
- Programació
- Animació
 
© Tots els drets reservats  ·  www.314-editoriales.es  ·  314@314-editoriales.es